Gitea client library for the Yii Framework. https://docs.belin.io/yii2-gitea
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
Cédric Belin 856f88a9ef Updated the static analyzer 1 tydzień temu
.github Updated the build system 2 miesięcy temu
.vscode Updated the VSCode settings 1 miesiąc temu
doc Updated the documentation 2 tygodni temu
etc Code formatting 2 miesięcy temu
example Code formatting 1 miesiąc temu
src Code formatting 1 miesiąc temu
test Code formatting 1 miesiąc temu
tool Optimized the "clean" task 1 miesiąc temu
var Added a temporary folder 1 rok temu
.editorconfig Code formatting 2 miesięcy temu
.gitattributes Updated the Git attributes 3 miesięcy temu
.gitignore Updated the Git settings 3 miesięcy temu
AUTHORS.txt Updated the documentation 8 miesięcy temu
CHANGELOG.md Updated the changelog 3 miesięcy temu
LICENSE.md Updated the documentation 8 miesięcy temu
README.md Fixed the GitHub badge 1 miesiąc temu
composer.json Updated the static analyzer 1 tydzień temu
readthedocs.yaml Updated the documentation 3 miesięcy temu

README.md

Gitea for Yii

Yii Framework Runtime Release License Downloads Coverage Build

Gitea client library for the Yii Framework.

WARNING: not production ready.
This project is a work in progress.

Documentation

Development

License

Gitea for Yii is distributed under the MIT License.