Gitea client library for the Yii Framework. https://docs.belin.io/yii2-gitea
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Cédric Belin 856f88a9ef Updated the static analyzer 1 vecka sedan
.github Updated the build system 2 månader sedan
.vscode Updated the VSCode settings 1 månad sedan
doc Updated the documentation 2 veckor sedan
etc Code formatting 2 månader sedan
example Code formatting 1 månad sedan
src Code formatting 1 månad sedan
test Code formatting 1 månad sedan
tool Optimized the "clean" task 1 månad sedan
var Added a temporary folder 1 år sedan
.editorconfig Code formatting 2 månader sedan
.gitattributes Updated the Git attributes 3 månader sedan
.gitignore Updated the Git settings 3 månader sedan
AUTHORS.txt Updated the documentation 8 månader sedan
CHANGELOG.md Updated the changelog 3 månader sedan
LICENSE.md Updated the documentation 8 månader sedan
README.md Fixed the GitHub badge 1 månad sedan
composer.json Updated the static analyzer 1 vecka sedan
readthedocs.yaml Updated the documentation 3 månader sedan

README.md

Gitea for Yii

Yii Framework Runtime Release License Downloads Coverage Build

Gitea client library for the Yii Framework.

WARNING: not production ready.
This project is a work in progress.

Documentation

Development

License

Gitea for Yii is distributed under the MIT License.