JSON and YAML message sources for the Yii Framework. https://docs.belin.io/yii2-json-messages
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
 
 
Cédric Belin e0069577a8 Updated the static analyzer před 6 dny
.github Updated the build system před 4 měsíci
.vscode Updated the VSCode settings před 4 měsíci
doc Updated the documentation před 3 týdny
etc Code formatting před 5 měsíci
example Code formatting před 4 měsíci
src Code formatting před 4 měsíci
test Code formatting před 4 měsíci
tool Optimized the "clean" task před 3 měsíci
var Added project settings před 6 roky
.editorconfig Code formatting před 5 měsíci
.gitattributes Updated the Git attributes před 5 měsíci
.gitignore Updated the Git settings před 5 měsíci
AUTHORS.txt Initial commit před 6 roky
CHANGELOG.md Updated the changelog před 6 měsíci
LICENSE.md Updated the copyright notice před 10 měsíci
README.md Fixed the GitHub badge před 4 měsíci
composer.json Updated the static analyzer před 6 dny
readthedocs.yaml Updated the documentation před 6 měsíci

README.md

JSON & YAML Messages for Yii

Yii Framework Runtime Release License Downloads Coverage Build

JSON and YAML message sources for the Yii Framework.

Documentation

Development

License

JSON & YAML Messages for Yii is distributed under the MIT License.