JSON and YAML message sources for the Yii Framework. https://docs.belin.io/yii2-json-messages
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
Cédric Belin e0069577a8 Updated the static analyzer 6 dni temu
.github Updated the build system 4 miesięcy temu
.vscode Updated the VSCode settings 4 miesięcy temu
doc Updated the documentation 3 tygodni temu
etc Code formatting 5 miesięcy temu
example Code formatting 4 miesięcy temu
src Code formatting 4 miesięcy temu
test Code formatting 4 miesięcy temu
tool Optimized the "clean" task 3 miesięcy temu
var Added project settings 6 lat temu
.editorconfig Code formatting 5 miesięcy temu
.gitattributes Updated the Git attributes 5 miesięcy temu
.gitignore Updated the Git settings 5 miesięcy temu
AUTHORS.txt Initial commit 6 lat temu
CHANGELOG.md Updated the changelog 6 miesięcy temu
LICENSE.md Updated the copyright notice 10 miesięcy temu
README.md Fixed the GitHub badge 4 miesięcy temu
composer.json Updated the static analyzer 6 dni temu
readthedocs.yaml Updated the documentation 6 miesięcy temu

README.md

JSON & YAML Messages for Yii

Yii Framework Runtime Release License Downloads Coverage Build

JSON and YAML message sources for the Yii Framework.

Documentation

Development

License

JSON & YAML Messages for Yii is distributed under the MIT License.