JSON and YAML message sources for the Yii Framework. https://docs.belin.io/yii2-json-messages
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Cédric Belin e0069577a8 Updated the static analyzer 6 dagar sedan
.github Updated the build system 4 månader sedan
.vscode Updated the VSCode settings 4 månader sedan
doc Updated the documentation 3 veckor sedan
etc Code formatting 5 månader sedan
example Code formatting 4 månader sedan
src Code formatting 4 månader sedan
test Code formatting 4 månader sedan
tool Optimized the "clean" task 3 månader sedan
var Added project settings 6 år sedan
.editorconfig Code formatting 5 månader sedan
.gitattributes Updated the Git attributes 5 månader sedan
.gitignore Updated the Git settings 5 månader sedan
AUTHORS.txt Initial commit 6 år sedan
CHANGELOG.md Updated the changelog 6 månader sedan
LICENSE.md Updated the copyright notice 10 månader sedan
README.md Fixed the GitHub badge 4 månader sedan
composer.json Updated the static analyzer 6 dagar sedan
readthedocs.yaml Updated the documentation 6 månader sedan

README.md

JSON & YAML Messages for Yii

Yii Framework Runtime Release License Downloads Coverage Build

JSON and YAML message sources for the Yii Framework.

Documentation

Development

License

JSON & YAML Messages for Yii is distributed under the MIT License.