JSON and YAML message sources for the Yii Framework. https://docs.belin.io/yii2-json-messages
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
 
 
Cédric Belin 77e43d4fa4 Updated the static analyzer 2 gün önce
.github Updated the build system 1 ay önce
.vscode Updated the VSCode settings 1 ay önce
doc Updated the documentation 2 hafta önce
etc Code formatting 2 ay önce
example Code formatting 1 ay önce
src Code formatting 1 ay önce
test Code formatting 1 ay önce
tool Optimized the "clean" task 1 ay önce
var Added project settings 5 yıl önce
.editorconfig Code formatting 2 ay önce
.gitattributes Updated the Git attributes 3 ay önce
.gitignore Updated the Git settings 3 ay önce
AUTHORS.txt Initial commit 5 yıl önce
CHANGELOG.md Updated the changelog 3 ay önce
LICENSE.md Updated the copyright notice 8 ay önce
README.md Fixed the GitHub badge 1 ay önce
composer.json Updated the static analyzer 2 gün önce
readthedocs.yaml Updated the documentation 3 ay önce

README.md

JSON & YAML Messages for Yii

Yii Framework Runtime Release License Downloads Coverage Build

JSON and YAML message sources for the Yii Framework.

Documentation

Development

License

JSON & YAML Messages for Yii is distributed under the MIT License.