JSON and YAML message sources for the Yii Framework. https://docs.belin.io/yii2-json-messages
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
 
 
Cédric Belin e0069577a8 Updated the static analyzer 3 gün önce
.github Updated the build system 4 ay önce
.vscode Updated the VSCode settings 4 ay önce
doc Updated the documentation 2 hafta önce
etc Code formatting 5 ay önce
example Code formatting 4 ay önce
src Code formatting 4 ay önce
test Code formatting 4 ay önce
tool Optimized the "clean" task 3 ay önce
var Added project settings 6 yıl önce
.editorconfig Code formatting 5 ay önce
.gitattributes Updated the Git attributes 5 ay önce
.gitignore Updated the Git settings 5 ay önce
AUTHORS.txt Initial commit 6 yıl önce
CHANGELOG.md Updated the changelog 6 ay önce
LICENSE.md Updated the copyright notice 10 ay önce
README.md Fixed the GitHub badge 3 ay önce
composer.json Updated the static analyzer 3 gün önce
readthedocs.yaml Updated the documentation 6 ay önce

README.md

JSON & YAML Messages for Yii

Yii Framework Runtime Release License Downloads Coverage Build

JSON and YAML message sources for the Yii Framework.

Documentation

Development

License

JSON & YAML Messages for Yii is distributed under the MIT License.