Mustache templating for the Yii Framework. https://docs.belin.io/yii2-mustache
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
 
 
Cédric Belin 55de1d3031 Using non-capturing catches 1 maand geleden
.github Updated the CI 2 weken geleden
.vscode Updated the VSCode settings 7 maanden geleden
docs Updated the project icon 1 maand geleden
etc Ported the documentation to Docsify 1 maand geleden
example Code formatting 8 maanden geleden
src Using non-capturing catches 2 weken geleden
test Code formatting 7 maanden geleden
tool Updated the build system 1 maand geleden
var Added task for building the redistributable 6 jaren geleden
.editorconfig Code formatting 8 maanden geleden
.gitattributes Updated the Git attributes 8 maanden geleden
.gitignore Ported the documentation to Docsify 1 maand geleden
AUTHORS.txt Restored case of about files 6 jaren geleden
CHANGELOG.md Updated the changelog 9 maanden geleden
LICENSE.md Ported the documentation to Docsify 1 maand geleden
README.md Ported the documentation to Docsify 1 maand geleden
composer.json Updated the dependencies 2 weken geleden

README.md

Mustache for Yii

Yii Framework Runtime Release License Downloads Coverage Build

Mustache templating for the Yii Framework.

Documentation

Development

License

Mustache for Yii is distributed under the MIT License.