Mustache templating for the Yii Framework. https://docs.belin.io/yii2-mustache
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
Cédric Belin 9effc976e5 Updated the dependencies 3 dni temu
.github Updated the build system 3 miesięcy temu
.vscode Updated the VSCode settings 3 miesięcy temu
doc Updated the documentation 1 miesiąc temu
etc Code formatting 4 miesięcy temu
example Code formatting 4 miesięcy temu
src Code formatting 3 miesięcy temu
test Code formatting 3 miesięcy temu
tool Optimized the "clean" task 3 miesięcy temu
var Added task for building the redistributable 6 lat temu
.editorconfig Code formatting 4 miesięcy temu
.gitattributes Updated the Git attributes 5 miesięcy temu
.gitignore Updated the Git settings 4 miesięcy temu
AUTHORS.txt Restored case of about files 6 lat temu
CHANGELOG.md Updated the changelog 5 miesięcy temu
LICENSE.md Updated the copyright notice 9 miesięcy temu
README.md Fixed the GitHub badge 3 miesięcy temu
composer.json Updated the dependencies 3 dni temu
readthedocs.yaml Updated the documentation 5 miesięcy temu

README.md

Mustache for Yii

Yii Framework Runtime Release License Downloads Coverage Build

Mustache templating for the Yii Framework.

Documentation

Development

License

Mustache for Yii is distributed under the MIT License.