Mustache templating for the Yii Framework. https://docs.belin.io/yii2-mustache
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
Cédric Belin 09632cd5cc Updated the static analyzer 1 dzień temu
.github Updated the build system 3 tygodni temu
.vscode Updated the VSCode settings 3 tygodni temu
doc Fixed the GitHub badge 1 tydzień temu
etc Code formatting 1 miesiąc temu
example Code formatting 1 miesiąc temu
src Code formatting 2 tygodni temu
test Code formatting 2 tygodni temu
tool Optimized the "clean" task 3 dni temu
var Added task for building the redistributable 5 lat temu
.editorconfig Code formatting 1 miesiąc temu
.gitattributes Updated the Git attributes 2 miesięcy temu
.gitignore Updated the Git settings 1 miesiąc temu
AUTHORS.txt Restored case of about files 5 lat temu
CHANGELOG.md Updated the changelog 2 miesięcy temu
LICENSE.md Updated the copyright notice 7 miesięcy temu
README.md Fixed the GitHub badge 1 tydzień temu
composer.json Updated the static analyzer 1 dzień temu
readthedocs.yaml Updated the documentation 2 miesięcy temu

README.md

Mustache for Yii

Yii Framework Runtime Release License Downloads Coverage Build

Mustache templating for the Yii Framework.

Documentation

Development

License

Mustache for Yii is distributed under the MIT License.