Mustache templating for the Yii Framework. https://docs.belin.io/yii2-mustache
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
Cédric Belin 55de1d3031 Using non-capturing catches 1 miesiąc temu
.github Updated the CI 2 tygodni temu
.vscode Updated the VSCode settings 7 miesięcy temu
docs Updated the project icon 1 miesiąc temu
etc Ported the documentation to Docsify 1 miesiąc temu
example Code formatting 8 miesięcy temu
src Using non-capturing catches 2 tygodni temu
test Code formatting 7 miesięcy temu
tool Updated the build system 1 miesiąc temu
var Added task for building the redistributable 6 lat temu
.editorconfig Code formatting 8 miesięcy temu
.gitattributes Updated the Git attributes 8 miesięcy temu
.gitignore Ported the documentation to Docsify 1 miesiąc temu
AUTHORS.txt Restored case of about files 6 lat temu
CHANGELOG.md Updated the changelog 9 miesięcy temu
LICENSE.md Ported the documentation to Docsify 1 miesiąc temu
README.md Ported the documentation to Docsify 1 miesiąc temu
composer.json Updated the dependencies 2 tygodni temu

README.md

Mustache for Yii

Yii Framework Runtime Release License Downloads Coverage Build

Mustache templating for the Yii Framework.

Documentation

Development

License

Mustache for Yii is distributed under the MIT License.